عکس های از اتمام پروژه ویلایی شماره 6 با پله شیشه ای گرد.